Historiek

Het juiste tijdstip van het begin van het werk in Landen is niet bekend. Maar het is geweten dat er rond de jaren 1955-58 protestantse/evangelische christenen voor het eerst samenkwamen voor een huiskerkdienst. Enkele christenen uit Tienen kwamen het werk in Landen ondersteunen.

Later kwamen ook bijbelcolporteurs en evangelisten regelmatig langs in Landen.

Zo kwam het dat op gegeven moment een kleine huisgemeente ontstond. Aanvankelijk rond de families Andre Dewealheyns en Albert Branckaute. In 1970 werd een nieuwe start gemaakt. Nu onder leiding van Dhr. Ollieuze. Men begon met regelmatige kerkdiensten. Dat gebeurde toen ten huize van fam. Ollieuze in de Raatshovenstraat.0b3c4860

Enkele jaren later kwam de gemeente in contact met de Belgische Evangelische Zending. Het gevolg daarvan was dat de eerste verkondigingcampagne werd belegd. Dit was het jaar 1974. Door dit werk kwamen veel mensen tot geloof in Jezus Christus. Na de heer Ollieuze werd Loek den Boer als voorganger ingezegend. De gemeente was ondertussen verhuisd en hield samenkomst in een gebouw gelegen in de Pepijnstraat 13 (voorheen Lyowa).

In 1976 werd een tweede tentcampagne gehouden op het Bronplein. Ook nu kwamen er weer nieuwe mensen bij.

In dit jaar werd ook een nieuwe gebouw in gebruik genomen. Dit gebouw aan het Bronplein werd door de gemeente gehuurd en door de gezamelijke inspanning van de gelovigen helemaal in orde gezet. Het werd het Evangelisch Centrum genoemd.0b5c7920

Nu volgt er een periode waarin de gemeente vrij vlug achter elkaar van voorganger wisselt. Na Loek den Boer kwam Piet Klinspoor, die dan weer door Walter Barret werd opgevolgd. Walter Barret was toen leraar aan het Bijbelinstituut te Heverlee. Hij kan het gemeentewerk niet afdoende doen samen met het werk op de Bijbelschool.

Hij trekt dan Cecilio Maria aan. Deze begint in 1978 in Landen samen met zijn vrouw Ingrid Sussenbach en drie kinderen. Er was in die periode veel onrust in de gemeente. Het aantal loopt dan ook terug en de B.E.Z. dreigt te stoppen met het werk in Landen.

Maar Cecilio en Ingrid weten zeker dat ze door moeten gaan. Er gaan veel mensen weg. De overgebleven groep gaat na een tijd van bezinning en gebed opnieuw van start. Campagnes werden weer georganiseerd en het evangelie enthousiast verspreid. Rust en stabiliteit kwamen weer terug. Velen kwamen terug, maar jammer genoeg kwam er opnieuw een scheuring. Maar deze keer is de gemeente stabiel genoeg en blijft de schade beperkt en gaat het werk gestadig verder.

Na aanstelling van oudsten wordt het een autonome evangelische gemeente. Ook werd de vzw “DE BRON” opgericht.