Welkom!

Wij zijn een christengemeenschap uit Landen en omgeving.

Wij hopen door middel van deze site iets voor u te mogen betekenen.
Graag willen wij getuigen zijn van de vrede en vreugde die we hebben leren kennen door Jezus Christus. Hij is de BRON van onze inspiratie in persoonlijk en gemeente(kerke)lijk leven.
Als christengemeenschap leggen wij de nadruk op de fundamentele waarden zoals dat is opgetekend in de Heilige Schrift, de Bijbel, met als de centrale boodschap het evangelie (dé blijde boodschap) van Jezus Christus.
In Zijn navolging trachten wij de liefde en de blijde hoop welks Gods bedoeling is voor iedereen gestalte te geven in het alledaagse leven.
Indien hierin iets herkenbaar is voor u, of het is datgene wat u ook zoekt, dan willen wij u graag verder helpen.

Cecilio Maria, predikant De Bron