Halloween niet onschuldig

En allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse
leven door angst voor de dood tot slavernij
gedoemd waren. Hebreeën 2: 15

“Het is een dag om te griezelen geworden, om pret te hebben, om bang te zijn en bang te maken. Met het begin van de winter, met de doden, met de oogst heeft Halloween niets meer te maken.”

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/

Zo stond het te lezen op de website van De Redactie enkele jaren geleden. Op die manier werden en worden  de mensen om de tuin geleidt. Want zo onschuldig is de Halloween niet. Het is een klinkklare leugen want dit “feest” heeft wel degelijk alles te maken met de dood, ja angst voor de dood. Kijk maar naar de lijst van de vele activiteiten in ons land rond Halloween, dan blijkt dat ze allemaal gebaseerd zijn op de angst die de mens uit nature heeft voor de dood en geesten. Het gaat er uiteindelijk om dat we bang worden, griezelen en huiveren. De Bijbel toont ons dat de geest die hier achter schuil gaat de duivel is. Hij heeft die angst voor de dood gebruikt om de mens tot slavernij brengen. Daarbij heeft hij ervoor gezorgd dat de mensen niet in zijn bestaan geloven. Zodat hij zonder argwaan zijn gang kan gaan zonder dat iemand het doorheeft en vooral niet dieper gaan nadenken over deze dingen en zo de waarheid zouden ontdekken.

De dood is een groot probleem voor de mens. Hij heeft er geen antwoord op. Men vindt bij alle volkeren allerlei ritten en traditie die allemaal hun oorsprong hebben in het zoeken naar een antwoord op het probleem van de dood.

Bovenstaande Bijbeltekst spreekt van “tot slavernij gedoemd” gedurende hun ganse leven. Maar door het een”feest” of “pret maakt” te noemen tracht men een dieper liggend probleem te maskeren. Er is grote geestelijk nood die we vrolijk trachten weg te “feesten”.

Angst is niet iets om te bagatelliseren en nog minder om mee te spelen of pret mee te maken. Psychiatrische instellingen zitten vol met mensen met angst.  Maar de mode die vanuit Amerika onze kant is komen opgewaaid is geen toeval. Het is een doelbewuste opzet van de New-Age organisatie om de wereld te overspoelen met heidense ritten en duistere praktijken. De tactiek is om het als een soort mode of hype in te voeren. Zo werden heksen, tovenaars, Halloween en andere occulte zaken via boeken, (Harry Potter) en films gemeengoed tegenwoordig.  De Bijbel echter toont ons een geweldig feit, namelijk dat er een antwoord is op de dood. Dat we niet in angst, dus in slavernij hoeven te leven want er is bevrijding mogelijk geworden door het werk van Jezus Christus. De Heer Jezus is in deze wereld gekomen als mens van vlees en bloed, precies zoals wij zijn, om ons te verlossen (bevrijden)van de zonde. De apostel Paulus beschreef dit in zijn brief aan de kerk van Efeze: Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -,Efez.2:1-3

Gelukkig bleef het niet bij deze droevige toestand want er kwam een vervolg:

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden.Ef.2:4,5.

Hij heeft de slavendrijver onttroond en de slaven in vrijheid gesteld. Wie tot het geloof in Jezus Christus komt wordt in de vrijheid gesteld. De dood jaagt geen angst meer aan en de duivel heeft geen macht meer. Halleluja! Prijs God voor de grote verlossing in Jezus Christus.