Mensen in vlammen

En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Hand.2:3

PinksterenEen oude belofte.
Na het volbrengen van een gigantische opdracht en het spectaculaire heengaan van Jezus Christus naar de hemel, kwam de beloofde Helper namelijk de Heilige Geest. De Here Jezus heeft deze gebeurtenis aangekondigd. Het werk gaat onverminderd verder. Wat de geestelijke leiders ook proberen, het zal niets uithalen. God is een werk begonnen en het is niet te stoppen. Toen de volheid des tijds gekomen was zond God zijn Zoon precies zoals Hij eeuwen geleden had beloofd en deze spectaculaire gebeurtenis is er onderdeel van. Maar voor we hierop verder ingaan moeten we voor het verband eerst kijken naar hetgeen hieraan vooraf ging. Jezus Christus de weldoener en wonderdoener, ja de fantastische leider en leraar werd vervolgd, gevangen genomen en veroordeeld tot de kruisdood. Een vreselijke marteldood die gebruikelijk was in de toenmalige wereld.

Onvergankelijk en onvernietigbaar leven.
Zijn vrienden en volgelingen begrepen niets van wat Hij hun keer op keer vertelde. Het was voor hun echt te moeilijk. Hij vertelde dat Hij was gekomen om Zijn leven te geven en zo te voorzien in overvloedig leven. Dit noemde Hij het eeuwige leven of onvernietigbaar leven en dat een mens opnieuw geboren moest worden om hieraan deelachtig te worden. In een gesprek met één van hun vooraanstaande geleerden sprak Hij ook hierover. Deze man dacht meteen aan de natuurlijke geboorte van een baby wat logisch is en dacht hiervan alles te weten. Hoewel zelfs dit voor ons als mensen ook een mysterie is. Jezus had het over iets anders iets dat vele malen wonderlijker is, namelijk eeuwig durend leven. De apostel Paulus heeft dit zo verwoord: “Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie”. 2Tim.1:10. Door Zijn lijden en sterven op het kruis heeft Hij de straf gedragen voor de zonden van alle mensen. Door te sterven op het kruis heeft Hij de dood overwonnen. Vandaar dat Hij ook triomfantelijk opstond uit de doden. Er is nu geen veroordeling meer voor allen die in Hem geloven, want Hij heeft hun straf op het kruis gedragen. We spreken dan van een plaatsvervangend sterven.

De onzichtbare Helper.
De spectaculaire intrede van de Heilige Geest als de Onzichtbare Helper is hier onderdeel van. Een geweldige windvlaag en de vlammen die op de discipelen bleven staan, illustreert het feit dat de Heilige Geest op hen werd uitgestort, om voor altijd in hun hart te blijven en dat er geen veroordeling meer is. Dit doet ons onherroepelijk denken aan de brandende braamstruik die Mozes zag. De Heilige God was aanwezig, maar de braamstruik werd niet verteerd. Door het werk van Jezus Christus is er geen veroordeling meer voor hen die in Jezus Christus geloven. Het vuur van Gods veroordeling zal hen niet verteren. Dat is het goede nieuws, het evangelie. Nu kan de Heilige Geest wonen in hen die in Christus geloven. Hij is de Helper, Hij bewerkt de wedergeboorte in ons. Hij helpt ons Christus te vereren. Hij helpt ons Gods opdracht uit te voeren. Hij leidt ons in alle waarheid. Hij is het die de bruid, de gemeente van Christus gereed maakt voor de spoedige ontmoeting met de komende Bruidegom.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. Openbaring 22:17.

Gezegend Pinksterfeest.