Weg van Boeddha?

Weg van Boeddha?(1)

Populair
Kijk om je heen en je ziet regelmatig beelden van Boeddha. Buiten hebben ze de tuinkabouter verdrongen, binnen staan ze op de kast of in de vensterbank. In woonwinkels en tuincentra kom je grote hoeveelheden tegen in allerlei soorten en maten; Boeddha is in de mode. Waarom een Boeddhabeeld?
Vraag het de mensen en je krijgt antwoorden als ‘rustgevend’, ‘gewoon mooi’ en ‘een prettige uitstraling’. Soms voelt men zich speciaal aangetrokken tot de persoon Boeddha: ‘een verlicht persoon’, ‘iemand die mensen wijze dingen leerde’. Hij wordt vaak gezien als een diepzinnige en spirituele leraar zonder al te veel dogma’s, iemand die mensen leerde zelf hun weg te kiezen. Dat is een manier van in het leven staan die veel mensen aanspreekt; zelfbewust en onafhankelijk, spiritueel maar niet dogmatisch.

Boodschap van Boeddha
Kloppen deze ideeën? Boeddha leefde zo’n 2400 jaar geleden in Noord-India. Net als de hele maatschappij waartoe hij behoorde ging Boeddha uit van het principe van ‘karma’. Karma betekent dat je oogst wat je zaait, zowel in dit leven als in je volgende levens (de gedachte van reïncarnatie). Je moet goed doen om het in een volgend leven beter te hebben. Maar zolang je reïncarneert, ben ie onderworpen aan het lijden. Boeddha onderwees dat onze verlangens (in feite ons gebrek aan acceptatie) de bron van het lijden zijn. Die verlangens moeten bestreden worden, onder andere door meditatie, en uiteindelijk afsterven. Als dat gebeurt, komt er ook ontsnapping aan de eindeloze keten van reïncarnaties. Het ultieme doel is opgaan in het niets, waardoor het lijden definitief voorbij is.
Als je Boeddha in dit onderwijs volgt, heb je terecht een Boeddhabeeld. Maar als je anders denkt, moet je dan wel zo’n beeld willen hebben?

Vragen
De gedachte dat je oogst wat je zaait is niet vreemd, we zien in het leven vaak dat het zo werkt. Maar klopt de reïncarnatiegedachte? En is de weg die Boeddha wees de juiste? Die leidt tot een nogal negatieve kijk op onze werkelijkheid. Boeddha’s weg vraagt ook heel wat van ons. Is hij wel begaanbaar? Je moet immers uitzonderlijk sterk en gedisciplineerd zijn om jezelf zo te vormen als de bedoeling is. En nog een laatste vraag: is het een realistische gedachte dat je je negatieve karma, dat wat je in het verleden verkeerd hebt gedaan, definitief achter je kunt laten?

Een andere weg
De weg van Boeddha kun je omschrijven als een weg voor spirituele doe-het-zelvers. Ben jij een spirituele doe-het-zelver? Vroeg of laat zul je ontdekken dat je faalt. Zelfs als je je verlangens kunt onderwerpen aan je wil, zul je nog niet in staat zijn om misstappen uit het verleden ongedaan te maken. Als je eerlijk bent naar jezelf, moet je erkennen dat je onvolmaakt blijft. Hebben we dan niet een andere weg nodig?

Genade
Het tegenovergestelde van vertrouwen op eigen inspanning is vertrouwen op wat je krijgt of
aangeboden wordt. Waar kunnen we het goede ontvangen als we het zelf niet kunnen bewerken?
Het christelijk geloof heeft hier een verrassende en unieke boodschap.
Er is hoop door JEZUS CHRISTUS.
In één woord: genade. Genade is: gratis ontvangen waar je geen recht op hebt. De kern van het christelijke geloof is dat Jezus Christus voor ons heeft bereikt wat we zelf niet kunnen bereiken. In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld: “De zonde (2) betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23).
De Bijbel is volstrekt realistisch over ons falen en onze onmacht voor het goede. Maar er is hoop door Jezus Christus omdat Hij de zonde en de dood overwonnen heeft! Iedereen kan in zijn overwinning delen door in Hem te geloven.

En nu?
Als je weet dat je genade nodig hebt, ga dan verder op zoek.
Je mag bidden tot Jezus, je kunt je verdiepen in de Bijbel, je kunt contact zoeken met christenen. Als je naar Jezus uitspreekt dat je Zijn genade nodig hebt, aanvaardt Hij je zeker. Dat heeft Hij beloofd.
Misschien spreekt deze boodschap je niet aan en ben je lever een spirituele doe-het-zelver. Die keus is vrij. Maar onthoud dit: misschien kom je ooit aan het einde van je eigen kunnen, misschien ga je ooit een leegte in je binnenste ervaren die helemaal niet is wat je wenst. Denk dan terug aan Jezus en de genade die Hij aanbiedt. Hij heeft alle macht en zal je kunnen redden. Hij zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht (Mattheüs 11:28).

(1) Overgenomen van St. Etz, Alblasserdam, Nederland.
(2) Zonde zou je kunnen omschrijven als negatief karma dat je in je leven hebt opgebouwd. Zonde heeft echter alleen betrekking op het unieke leven dat je nu leeft, want het christelijk geloof wijst de gedachte van reïncarnatie af.